path

Từ khóa: MT4 Indicator

Indicator hiển thị thông tin tài khoản – Account Information

Account Info là một Indicator hiển thị thông tin tài khoản trực tiếp trên khung biểu đồ. Các thông tin mà công cụ này cung cấp đó là: Margin Level, Margin, Free Margin, Equity,...
path