path

[EA] Copier4Free

Copier4Free là một EA sao chép lệnh giao dịch từ một hoặc nhiều tài khoản MT4 chủ (tài khoản cung cấp tín hiệu) sang một hoặc nhiều tài khoản MT4 phụ tương ứng khác...

Indicator hiển thị thông tin tài khoản – Account Information

Account Info là một Indicator hiển thị thông tin tài khoản trực tiếp trên khung biểu đồ. Các thông tin mà công cụ này cung cấp đó là: Margin Level, Margin, Free Margin, Equity,...
path